Matratzen nach Maß

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemmingen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking op onze website.

Neem contact op
Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website, per e-mail of telefonisch, worden de door u verstrekte gegevens door ons gedurende zes maanden bewaard om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Data opslag
We willen erop wijzen dat ter vereenvoudiging van het winkelproces en voor latere contractafwikkeling de exploitant van de webshop de IP-gegevens van de abonnee als onderdeel van cookies opslaat, evenals de naam, het adres en het creditcardnummer van de koper.

De gegevens die u verstrekt, zijn nodig om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet sluiten. Er vindt geen gegevensoverdracht plaats aan derden, met uitzondering van de doorgifte van de creditcardgegevens aan de verwerkende bank / betaaldienstverlener tbv het afboeken van de koopsom, aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf / rederij om de goederen en aan onze belastingadviseur om aan onze belastingverplichtingen te voldoen.

De gegevens worden verwerkt totdat het koopcontract is afgerond en worden alleen beheerd door ons kantoorteam. Na het annuleren van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd. Bij het sluiten van een contract worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (7 jaar).

De gegevensnaam, adres, gekochte goederen en aankoopdatum worden eveneens bewaard tot het einde van de productaansprakelijkheid (10 jaar). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 Abs 3 TKG en Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en / of lit b (noodzakelijk om het contract na te komen) van de AVG.

Proces – wat gebeurt er precies met uw gegevens?

Om een ​​aanbieding voor u te maken, worden de gegevens die nodig zijn voor de aanbieding uit uw aanvraag gefilterd en opgeslagen. Als er geen koopovereenkomst tot stand komt, worden de aanbieding en dus uw gegevens na twee maanden volledig uit ons systeem verwijderd. De correspondentie (e-mail, brieven e.d.) wordt bij het aanbod bewaard, zodat we zo snel mogelijk een nauwkeurig overzicht van de feiten hebben.

Als er een verkoopovereenkomst wordt gesloten, kunnen wij na een bepaalde periode (ongeveer 4 tot 8 maanden) persoonlijk per e-mail contact met u opnemen om te vragen of u tevreden bent met de geleverde goederen.

Google AnalyticsWe gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en internet. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op hun gebruik van het onlineaanbod en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http: // tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de Google-website: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Google gebruikt gegevens wanneer u gebruikt websites of apps van onze partners “), http://www.google.com/policies/technologies/ads (” Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden “), http://www.google.de/settings/ads (“Beheer informatie die Google heeft gebruikt om u advertenties te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences (“Bepaal welke advertenties Google u laat zien”).

Conversies bijhouden van Google Adwords
We gebruiken het online advertentieprogramma “Google AdWords” en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde internetpagina’s op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie.

Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Hier vinden klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsmogelijkheid). U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken. Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.at/policies/privacy/

Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps om een ​​plattegrond weer te geven. Google Maps wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de gegevens die u hebt ingevoerd door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe providers. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden onder Gebruiksvoorwaarden voor Google Maps.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad. We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken.

Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Wil je dit niet, dan kun je je browser zo instellen dat deze je informeert over het plaatsen van cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt.
Dit zijn:
Browsertype / browserversie
besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik opmerken.

Jou rechten
U heeft in principe recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of uw gegevensbeschermingsclaims op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

Matratzen Manufaktur GmbH
Framrach 51
9433 Sankt Andrä

T.: 0043 4358 28 482
office@feelthecomfort.at