Matratzen nach Maß

Afdruk
Informatieverplichtingen volgens de E-Commerce Act (ECG)

MM Matratzen Manufaktur GmbH
Framrach 51
9433 Sankt Andrä im Lavanttal
Österreich
T.: 0043 (0) 4358 28 482
Fax 0043 (0) 4358 28 482 – 28

office@feelthecomfort.at

UID-Nummer: ATU61524817
Rechtsvorm: GmbH
KvK-nummer: 258245y
Rechtbank van handelsregister: Landesgericht Klagenfurt
Directie / rechtspersoon: Mag. Wilhelm Bretis

Aanvullende informatieplicht:
De afbeeldingen op de website zijn afkomstig van onze eigen foto’s of van de beelddatabase
istockphoto.com sowie fotolia.com

Doel van het bedrijf: Bettenausstattungsindustrie
Lidmaatschap van kamer / beroepsvereniging:
Lid van de Karinthische Kamer van Koophandel, Fv textiel-, kleding-, schoenen- en leerindustrie
Toezichthoudende autoriteit: Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg
Handelsregelgeving:
Industriële productie van matrasveren en matrasbeschermers gemaakt van schuim

 

DISCLAIMER

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld. schuldig. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (links) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en dit zou zijn technisch mogelijk en redelijk voor hem om het gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina’s. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de gelinkte pagina aansprakelijk, niet de persoon die louter via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties te gebruiken en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk worden beschermd door derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Elke vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Juridische geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.